//-->
D4InfoNet

SUCCESHISTORIER

Dansk Retursystem

“For os handler det rigtigt meget om at levere en kvalitetsoplevelse, og her hjælper D4InfoNet os med at få gjort de ting, vi har sagt, vi vil gøre for kunderne. Vi har fået beskrevet en masse procedurer og arbejdsgange på tværs af organisationen, og i kundeservice har vi droppet ringbindene, “ fortæller CSR-chef Peter Harpsøe Engel

D4Infonet hjælper os med at få gjort de ting, vi har sagt, vi ville gøre for kunderne

En dybt og bredt forankret CSR-politik, der sikrer et balanceret forhold mellem mennesker, miljø og økonomi, er omdrejningspunktet for non-profitvirksomheden Dansk Retursystem. CSR-chef Peter Harpsøe Engel har været primus motor på at etablere og udbrede CSR-ledelsessystemet i hele virksomheden ved hjælp af D4InfoNet. Her fortæller han om løsningerne.

Kvalitet har fra begyndelsen været en integreret del af CSR-arbejdet. Som privatejet, non-profitvirksomhed har vi en tæt og fortløbende dialog med alle vores interessenter. Vores fokus er bredt, dvs. både producenter, importører og detailhandlen, men også fx restauranter, cafeer og hoteller. Dvs. alle dem, vi er forpligtet til at servicere ifølge Pantbekendtgørelsen. 

Sammen med kunderne udvikler vi løsninger, der tilgodeser både dem og klimaet. Det gælder alt fra smart ruteplanlægning for chaufførerne til forskellige tekniske løsninger. Hos nogle kunder sidder der fx en databoks, der gør, at vi hele tiden ved, hvor mange dåser og flasker, der bliver afleveret, og hvornår der er behov for at afhente de tomme emballager. Andre kunder
bruger en app til at melde ind, hvor meget de har til afhentning. På den måde kan de selv styre kontakten til vores kundecenter uden om åbningstiderne.

En fælles referenceramme for den direkte kundekontakt

For os handler det rigtigt meget om at levere en kvalitetsoplevelse, og her hjælper D4InfoNet os med at få gjort de ting, vi har sagt, vi vil gøre for kunderne. Vi har fået beskrevet en masse procedurer og arbejdsgange på tværs af organisationen, og i kundeservice har vi droppet ringbindene. Alle vejledninger og instrukser ligger samlet i D4InfoNet, og en god søgefunktion gør, at man altid kan finde, hvad man skal bruge – og i den seneste version. Nu har chaufføren, teknikeren og kundeservicemedarbejderen en fælles referenceramme for, hvad vi gør i den direkte kundekontakt, så D4InfoNet er et værktøj, vi har stor glæde af. Det understøtter medarbejderne i deres opgaver og styrker kvaliteten i vores kundehåndtering.

Deler viden og får overblik gennem statistikker

Vi registrerer nærved-hændelser og arbejdsulykker i D4GenericForms. Vi kan trække statistikker, der viser hændelserne fordelt på fx kategorier og afdelinger, og vi kan styre, hvem der har adgang til oplysningerne. Det gør, at vi kan dele viden og får overblik.

Vores interne audits er også forankret i kvalitetssystemet. Vi har et korps af interne auditorer, som omfatter chauffører, produktionsfolk og ansatte i administrationen. Vi bruger auditmodulet i D4InfoNet både til planlægning af audit og til opfølgning – herunder at sikre, at vi kommer helt i mål med alle observationer. Dermed kan vi nemt trække statistikker og se, hvordan det går med hændelser og afvigelser. Det har i særdeleshed ledelsens bevågenhed.

"Det skal ud og leve blandt medarbejderne"

I vores arbejde med CSR og kvalitet involverer vi hele organisationen. Det skal ud og leve blandt medarbejderne, for det nytter ikke, at det kun bor her i min afdeling. Derfor kørte vi indledningsvist workshops med de enkelte afdelinger om, hvad CSR er, og medarbejderne har forholdt sig meget konkret til, hvad fx miljø, menneskerettigheder, arbejdsforhold m.v. betyder i deres eget daglige arbejde.

Den proces gav overblik over, hvad vi skulle have styr på af politikker, instrukser, vejledninger m.v., og vi har brugt D4InfoNet som værktøj til at udvikle styringsdokumenter og beskrive kommunikationen på tværs.
Vi har altså fra starten af skubbet arbejdet ud i organisationen. Det har vi konkret fulgt op, og vi har fx lavet introkurser for redaktører og brugere for at få folk med ombord i anvendelsen af D4InfoNet. Nu er vi ved at være dér, hvor vi ikke behøver lave flere introkurser, fordi systemet er så kendt og forankret i organisationen. Så nye medarbejdere kommer ombord med hjælp
fra deres egne kollegaer.

Dansk Retursystem er en privatejet
non-profitmiljøvirksomhed med monopol på at indsamle, håndtere og genanvende emballage gennem pantsystemet. Dansk Retursystem drives på baggrund af Pantbekendtgørelsen og har Miljø og Fødevareministeriet som myndighed.

Målet er at skabe optimale betingelser for en
ansvarlig håndtering af danskernes brugte dåser
og flasker. Det sker gennem:

    • bedst mulig genanvendelse af råstoffer efter principperne om cirkulær økonomi
    • høj tilfredshed blandt alle interessentgrupper
    • en økonomisk effektiv, tilgængelig og transparent forretning

Virksomheden løser en samfundsansvarlig
opgave og har derfor et stort fokus på CSR for
at sikre balance mellem økonomisk effektivitet,
miljøansvar og hensynet til samfund og interessenter.

www.danskretursystem.dk

 

Send os en besked

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Book en demo

Få en uforpligtende demo af D4InfoNet, og hør hvordan D4 kan optimere jeres processer.

Få tilsendt brochure

Få tilsendt en fysisk brochure om D4’s produkter og om vores
kvalitetsledelsessystem D4InfoNet.

+45 45 90 31 50

Info@d4.dk

Askvang 11, 3400 Hillerød

Få en gennemgang af D4InfoNet

Book en tid med en af vores konsulenter.
Udfyld navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Få en gennemgang af D4InfoNet

Book en tid med en af vores konsulenter. Udfyld navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Få tilsendt en produkt-brochure

Læs mere omkring vores produkter. Udfyld felterne, så fremsender vi en brochure til dig, hurtigst muligt.

Få tilsendt en produktbrochure

Læs mere omkring vores produkter. Udfyld felterne, så fremsender vi en brochure til dig, hurtigst muligt.

Søg på D4InfoNet.dk

Tilmeld dig vores kurser i D4Academy

Udfyld venligst felterne nedenfor, så kontakter vi dig med en endelig bekræftelse via e-mail.

Kurser i Hillerød:
Kurser i Kolding:

Tilmeld dig vores kurser i D4Academy

Udfyld venligst felterne nedenfor, så kontakter vi dig med en endelig bekræftelse via e-mail.

Kurser i Hillerød:
Kurser i Kolding: