//-->
D4InfoNet

Effektiv og agil kvalitetsledelse i morgendagens fødevarevirksomheder

Grundlagt i

2000

Daglige brugere

+ 0

Kunder i over

0 lande

ISO-certificeret siden

2016

Hvad kan ledelsessystemet D4InfoNet?

D4InfoNet er et digitalt ledelsessystem, der er særligt velegnet til virksomheder med høje krav til dokumentation og compliance i forhold til bl.a. HACCP, ISO 22000, BRC og IFS.

Systemet er brugervenligt og webbaseret. Det er designet til at understøtte såvel den daglige drift som det strategiske kvalitetsarbejde på alle niveauer og i alle dele af organisationen.

D4InfoNet består af fleksible og brugervenlige applikationer, der kan tilpasses individuelle behov, og som kan vælges til og fra afhængig af behovet i jeres virksomhed.

Send os en besked

Sæt kvalitetsledelsen i system

Dokumentstyring er grundstenen i D4InfoNet. Her samles og systematiseres viden i digitale håndbøger, og I kan holde styr på stort set alt - fx processer, procedurer, produktspecifikationer, retningslinjer og handlingsplaner. Ledelse og medarbejdere kan tilgå dokumenter og kvalitetsdata fra pc, tablet eller mobil, og når de kvitterer for, at alt er læst og forstået, kan I dokumentere compliance med HACCP, ISO 22000, BRC, IFS eller andre relevante kvalitets- og ledelsesstandarder samt certificeringer. Søgefunktioner, sporbarhed, versionsstyring, redaktørrettigheder m.v. er alt sammen standardfeatures.

Få overblik og kontrol over alle trin

Leverandørstyring, hygiejnekontroller og registreringer af enhver art kan opsamles, lagres og systematiseres ned til mindste detalje med formularer i D4InfoNet. Her konverteres jeres papirblanketter til digitale formularer, og I kan følge og dokumentere samtlige trin i en proces. Samtidig kan I automatisere udsendelse af bl.a. påmindelser. Et suverænt redskab til fx produktionsoptimering, risikovurdering, audit og afvigelser samt uddannelse og træning.

Skyd en visuel genvej til centrale data

I D4InfoNet kan I bygge interaktive og brugervenlige flowcharts, der giver et visuelt overblik over fx forretningsprocesser, arbejdsgange og værdikæder. I kan dykke ned i hvert enkelt step og få hurtig adgang til forskellige procedurer og registreringsformularer. Det er med andre ord en visuel genvej til centrale data. I kan også give eksterne aktører, fx laboratorier og leverandører, adgang til data. I tværgående processer - fx tilpasning af produktporteføljen – er flowcharts den røde tråd mellem salg, marketing, produktudvikling, indkøb, produktion og QA. Alle involverede kan følge processen, tilgå data og dokumentation og se roller og ansvar i hvert enkelt led. Det skaber lederskab og styring og et skærpet fokus på effektivitet og compliance.

Et springbræt til forretningsorienteret kvalitetsledelse

Kravene til fødevaresikkerhed og produktkvalitet i fødevareindustrien er mange og skrappe, og det kan være et komplekst og konkurrencepræget farvand at navigere i.

Ændringer af love og standarder og skiftende forbrugertrends er et vilkår, og både direktion og kvalitetschefer er afhængige af pålidelige data, klare procedurer og god kommunikation på tværs af organisationen.

Vi har udviklet et digitalt ledelsessystem, D4InfoNet, som skaber forudsætningerne for agil ledelse og kvalitetsstyring i fødevareindustrien. Det er et fælles holdepunkt i såvel den daglige drift som i den kontinuerlige udvikling af jeres produkter og forretning.

I praksis sætter systemet strøm til papirblanketter og ringbind. Det samler, systematiserer og visualiserer jeres kvalitetsdata og dokumenter. Det strømliner processer, effektiviserer arbejdsgange og automatiserer opgaver. Og det gør det nemt at dele og anvende al den dokumentation, I hver dag indsamler.

Med D4InfoNet kan I minimere og effektivisere reaktive aktiviteter som fx håndtering af kundereklamationer og interne afvigelser, og I kan sikre, at kvalitet og fødevaresikkerhed integreres på tværs af organisationen.

Systemet er også et springbræt for proaktiv og forretningsorienteret kvalitetsledelse. Det spinder en rød tråd mellem kundekrav og -forventninger, produktudvikling, leverandørstyring, produktion og levering af fødevarer til de respektive markeder. Dermed kan I sikre, forbedre og udvikle produktkvaliteten og fødevaresikkerheden i hele værdikæden.

Med D4InfoNet kan I skabe rammen for agil og effektiv kvalitetsledelse i morgendagens fødevarevirksomheder.

1. Alignment – effektiv og agil implementering af krav og ledelsesbeslutninger på tværs af organisationen

Ved at opruste og modernisere virksomhedens kvalitetsstyring med et digitalt, brugervenligt system får du overblik og kontrol. Du kan strømline og automatisere processer på tværs af organisationen og ned til mindste detalje. Det sikrer effektivitet og compliance, og du kan bruge mere energi på ledelse og mindre på drift.

2. Simplicity – enkel og digitaliseret procestilgang til indhentning og anvendelse af kvalitetsdata

Et klogt, simpelt og fleksibelt set-up med opdateret data og delbar viden bringer kvalitetsarbejdet op i gear og ud i hjørnerne af jeres organisation. Forståelige informationer og enkle værktøjer, der er tilgængelige online og on time, fører til bedre beslutninger og en bredere forståelse for fx HACCP.

3. Transparency – tydelighed og gennemsigtighed i virksomhedens kvalitetsperformance

Gennemskuelige processer med en klar fordeling af roller og ansvar og tydelige KPI’er skaber gennemsigtighed. I kan se de konkrete sammenhænge og afhængigheder på tværs af forskellige funktioner  i organisationen, og det kvalificerer samarbejde og beslutninger på alle niveauer. Resultatet er en stærk kvalitetskultur og tillid til virksomheden.

"Vi kan nemmere bevise, at vi har tjek på tingene"

”Vi har øget gennemsigtigheden og løftet kvalitetsstyringen. Det er vigtigt for IFS-certificeringen, men også når vi skal dokumentere, at vi efterlever kravene i lovgivningen og de andre kontrol- og mærkningsordninger, vi er en del af.”

"Certificeringer er en læringsproces, man kun bliver klogere og bedre af"

”Overordnet handler en god certificerings- og auditproces om åbenhed og ærlighed, der går begge veje. Det er jo ikke fjenden, der kommer på besøg,” siger kvalitetsassistent Niels Ravn Schmidt fra Easyfood A/S, der producerer kvalitetsbagværk til bl.a. Starbucks, McDonald’s og COOP

Sørg for hurtig adgang
til nøgletal

Med D4InfoNet kan du opsamle nøgletal, så I kan samle, organisere og præsentere kvantitative data fra andre applikationer i D4InfoNet, fx formularer. I kan også tilknytte eksterne systemer, fx ERP-systemer.

Når I har gennemført digitale kvalitetskontroller eller andre registreringer i værdikæden, får I automatisk præsenteret resultatet af registreringen plus en status på de fastsatte kvalitetsmål, inklusive trends. Så kan I træffe hurtige og effektive beslutninger.

Data er altid opdaterede og I skal ikke vente på filoverførsler eller manuelle opdateringer.

Den hurtige adgang til nøgletal sikrer, at I effektivt kan risikovurdere, evaluere og træffe beslutninger på centrale områder. Det baner også vej for en fælles og bredere forståelse af HACCP og for arbejdet med afvigelser og forbedringer.

Rådgivning og support hele vejen

Nem og hurtig implementering

D4InfoNet er browserbaseret software. Det betyder, at vi hurtigt og nemt kan implementere applikationerne på jeres server. I slipper altså helt for tidskrævende installationer hos de enkelte medarbejdere. Med brugersegmentering, AD-synkronisering og digital styring af adgangsforhold er det også enkelt at administrere og definere rettigheder. Vi uddanner et antal af jeres medarbejdere til superbrugere, som kan undervise andre medarbejdere i systemet.

Smertefri integration

En fleksibel databasestruktur betyder, at D4InfoNet nemt integreres med andre systemer i din virksomhed. Det gælder både økonomisystemer, ERP-systemer, kundedatabaser og Microsoft SharePoint-løsninger. I kan naturligvis importere og eksportere data begge veje.

Vi er med jer hele vejen

Vi sætter en ære i at levere en god og personlig service og support, og det er vores fornemste opgave at sørge for, at jeres hverdag forløber så smidigt som muligt.

D4 er selv certificeret efter ISO 27001, 27701 & 9001

Disse tre standarder står for informationssikkerhed, privatlivsbeskyttelse og kvalitet – tre elementer vi vægter højt uanset om det handler om vores ledelsessystem, applikationer, udvikling eller service.

Send os en besked

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Book en demo

Få en uforpligtende demo af D4InfoNet, og
hør hvordan D4 kan optimere jeres processer.

Få tilsendt brochure

Få tilsendt en fysisk brochure om D4’s produkter og om vores
kvalitetsledelsessystem D4InfoNet.

+45 45 90 31 50

Info@d4.dk

Askvang 11, 3400 Hillerød

Få tilsendt en produkt-brochure

Læs mere omkring vores produkter. Udfyld felterne, så fremsender vi en brochure til dig, hurtigst muligt.

Få tilsendt en produktbrochure

Læs mere omkring vores produkter. Udfyld felterne, så fremsender vi en brochure til dig, hurtigst muligt.

Få en gennemgang af D4InfoNet

Book en tid med en af vores konsulenter.
Udfyld navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Få en gennemgang af D4InfoNet

Book en tid med en af vores konsulenter. Udfyld navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Søg på D4InfoNet.dk

Tilmeld dig til et af vores kurser

Udfyld felterne, så kontakter vi dig.

Tilmeld dig til et af vores kurser

Udfyld felterne, så kontakter vi dig.