//-->
D4InfoNet

INSPIRATION

Det skal du vide om
Whistleblowerordningen

En whistleblowerordning er et stærkt redskab, fordi den er med til at belyse alvorlige forhold i virksomheden, der er, eller på sigt kan udvikle sig, til skade. Hvad enten det drejer sig om bedrageri eller personrelaterede forhold, er en whistleblowerordning et værktøj til at holde en åben og ærlig virksomhedsform i hævd.

Hvorfor snakker alle
om whistleblowere?

Fra d.17. december 2021 blev det lovpligtigt at have en whistleblowerordning, hvis man er en privat virksomhed, der tæller mere end 249 ansatte.

Fra d.17. december 2023 vil det samme gør sig gældende, hvis man er en mindre virksomhed med mere end 49 ansatte. Vi dykker ned i, hvorfra lovkravet om en whistleblowerordning udspringer, og hvad en sådan ordning forsøger at gøre op med.

Hvorfra udspringer lovkravet om en whistleblowerordning?

Justitsministeriet fremsatte d. 25. februar 2021 et forslag til en lov om beskyttelse af whistleblowere efter  
Europa-Parlamentets direktiv, der blev vedtaget d. 23. oktober 2019. Kort fortalt kræver direktivet, at virksomheder, efter forskellige størrelsesordner, etablerer en whistleblowerordning.

Senere på året, d. 29. juni 2021, vedtog Folketinget lov om whistleblowerordning gældende fra d.17. december 2021 for private virksomheder, der tæller mere end 249 ansatte og for offentlige institutioner, der tæller mere end 49 ansatte.

Whistleblowerloven gælder også for mindre virksomheder, der tæller mere end 49 ansatte, men skal dog først være implementeret inden d.17. december 2023.  

Foruden indberetninger om overtrædelser af EU-retlige regler, som vedrører fx. offentligt udbud, finansielle tjenester, produkter og markeder, forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme m.v., vil loven også omfatte “alvorlige lovovertrædelser i øvrigt, eller andre alvorlige forhold”.

Ved alvorlige lovovertrædelser i øvrigt forstås, at der er tale om lovovertrædelser af strafferetlige regler. Det kan fx være bedrageri, underslæb og tyveri.
 
Ved andre alvorlige forhold er der generelt tale om forhold af en sådan karakter, at en afsløring vil være i samfundets eller offentlighedens bedste interesse. Det betyder bl.a., at ordningens anvendelsesområde tæller seksuel krænkelse og chikanesager i forskellige afskygninger. Hvis det berører frihedsrettigheder eller personlig integritet, falder det indenfor ordningens kerneområde. Det er dog altid en konkret vurdering fra indberetning til indberetning at finde ud af, om den anmeldte sag falder uden- eller indenfor lovens anvendelsesområde.

Lovkrav om implementering af en whistleblowerordning

Fra d. 17. december 2021 blev virksomheder, der tæller mere end 249 ansatte, forpligtet til at etablere en intern whistleblowerordning, hvor medarbejdere anonymt kan indberette om overtrædelser.

Ved betegnelsen intern whistleblowerordning forstås, at ordningen kun stilles til rådighed for virksomhedens egne ansatte, men den kan dog også stilles til rådighed for andre, såsom eksterne leverandører, frivillige, praktikanter eller tidligere medarbejdere.

I forbindelse med en indberetning, skal der internt udpeges en upartisk, uafhængig enhed. Enten i form af en person eller en afdeling, der administrerer whistleblowerordningen. En enhed, der med andre ord modtager indberetninger, og har kontakt med whistlebloweren uden at tage imod instruktioner omkring den konkrete sagsbehandling. I forhold til udpegelsen af en whistleblowerenhed, må der gerne være organisatorisk afstand mellem enheden og ledelsen. Man kan derfor med fordel outsource whistleblowerordningen helt eller delvist til tredjepart, fx advokater, hvis disse lever op til lovens krav om upartiskhed.

Dertil vil der også blive etableret en uafhængig og selvstændig ekstern whistleblowerordning hos Datatilsynet, der kan behandle overtrædelser om ovennævnte forhold.

Hvordan giver en whistleblowerordning værdi til en virksomhed?

En whistleblowerordning er et stærkt redskab, fordi den er med til at belyse alvorlige forhold i virksomheden, der er til skade, eller som på sigt kan udvikle sig til dette. Hvad enten det drejer sig om bedrageri eller personrelaterede forhold, er en whistleblowerordning et værktøj til at holde en åben og ærlig virksomhedsform i hævd.

Whistleblowerloven foreskriver, at man som virksomhed skal fastsætte procedurer for, hvordan man håndterer indberetninger fra whistleblowere, og dertil følger også dokumentationspligter.
I praksis vil det betyde, at man skal dokumentere, at man har implementeret anonyme indberetningskanaler, at man har udpeget upartiske medlemmer i en whistleblowerenhed, og at man har beskrevet konkrete procedurer for, hvordan enheden kan modtage indberetninger, give en bekræftelse til whistlebloweren, foretage en opfølgning på selve indberetningen og give det, der hedder en feedback – altså en besked til whistlebloweren om, hvad det er, man har foretaget af opfølgende handlinger. Alt sammen indenfor nogle frister, der er beskrevet i Whistleblowerloven.

Der ligger adskillige administrative opgaver i at vedligeholde en whistleblowerordning, og man kan derfor med stor fordel implementere et whistleblowersystem, hvor procedurerne er gjort klar til praksis efter gældende lovkrav, hvor der er garanteret høj sikkerhed omkring whistlebloweren, og hvor GDPR-reglerne overholdes til punkt og prikke. Dertil kan et whistleblowersystem øge trygheden og trivslen i din virksomhed, fordi der er etableret anonyme kommunikationskanaler og konkrete procedurer for, hvordan indberetninger af forskellige karakterer skal håndteres.

Ønsker du at høre mere om, hvad D4Whistler kan tilbyde din virksomhed?

Få en gennemgang af D4InfoNet

Book en tid med en af vores konsulenter.
Udfyld navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Få en gennemgang af D4InfoNet

Book en tid med en af vores konsulenter. Udfyld navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Søg på D4InfoNet.dk

Tilmelding D4InfoNet ERFA 2023

Udfyld felterne, så sender vi en bekræftelse på din tilmelding.

Tilmelding til D4InfoNet ERFA 2023

Udfyld felterne, så sender vi en bekræftelse på din tilmelding.

Tilmeld dig til et af vores kurser

Udfyld felterne, så kontakter vi dig.

Tilmeld dig til et af vores kurser

Udfyld felterne, så kontakter vi dig.