//-->
D4InfoNet

MILJØLEDELSE

Miljøledelse - en stor konkurrencefordel

Vi har haft fornøjelsen af at interviewe Peter Trudslev om et emne, som optager rigtig mange, nemlig miljøledelse. I nedenstående artikel drøfter vi bl.a., hvordan et ledelsessystem kan hjælpe jer med at nå med virksomhedens klimamål. Det kan enten være med en certificering i ISO 14001, Miljøledelse, men det kan også være i forhold til at beskrive, løbende dokumentere og have overblik over virksomhedens miljøindsatser og -resultater.

Et ledelsessystem er et stærkt redskab til at opnå jeres klimamål

Vi oplever en stadig stigende opmærksomhed på emnet miljøledelse, hvor vi som virksomheder har muligheden for at optimere på vores bæredygtige udvikling. Arbejder vi troværdigt og ambitiøst med emnet, viser det sig også at være en stor konkurrencefordel – både nationalt og internationalt.

Vi har drøftet miljøledelse med Peter Trudslev, virksomhedskonsulent og Lead Auditor, som deler sine betragtninger og gode råd til, hvordan man kommer bedst fra start i forhold til at gøre en positiv forskel for miljøet.

Hvorfor er det i dag så vigtigt, at virksomhederne i højere grad begynder at fokusere på miljøledelse?

Peter: ”Det er vigtigt at engagere sig og være med til at fremme en positiv forandring. Det er også vigtigt, at virksomhederne forstår, at et seriøst engagement i miljøledelse er et vigtigt konkurrenceparameter i dag. Det kan være bekosteligt at ignorere emnet og lade som om, at det ikke eksisterer.”

Vi oplever også, at mange større virksomheder er begyndt at stille krav til deres underleverandørers miljøpolitik. De ønsker fx ikke at blive associeret med nogen leverandører eller samarbejdspartnere, der kan risikere at komme i pressen for at håndtere deres miljøpolitik kritisabelt. De begynder i højere grad at stille krav til, at også de er certificeret i ISO 14001, eller at de i det mindste forbereder sig på at blive det.

Vi ser desværre med jævne mellemrum, at der kan forekomme “greenwashing” – altså det, at nogle virksomheder fx påstår, at deres produkter er miljøvenlige, dog uden at kunne dokumentere det. Det er derfor vigtigt, når man begynder at arbejde med miljøledelse, at man gør det på et seriøst og transparent niveau med dokumenteret indhold bagved.

Hvad er ISO 14001?

ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard for miljøledelsessystemer.

Den danner ramme for, hvordan en organisation kan arbejde med sin miljøbelastning i overensstemmelse med dens miljøpolitik.

ISO 14001 stiller krav til en organisation om, at der proaktivt arbejdes frem mod at forstå og derved reducere miljøbelastninger i forbindelse med organisationens aktiviteter, produkter og ydelser.

5 gode råd til at komme i mål med ISO 14001

1. Lav en liste

Opstil en liste med en række områder, hvor jeres virksomhed potentielt kan belaste det eksterne miljø, og begynd derfra at undersøge hvilke mål, det giver mening at stræbe efter med supplerende konkrete handlingsplaner.

2. Få et overblik

Hav implementeret et ledelsessystem, der giver jer et kontinuerligt overblik over jeres processer, og sørg for løbende at evaluere på jeres resultater.

3. Skab transparens

Arbejd seriøst og transparent med jeres miljøledelse.
Det er vigtigt, at jeres virksomhed hele tiden har for øje at arbejde frem mod forbedringer.

4. Involvér ledelsen

Få involveret ledelsen og sørg for, at de prioriterer at komme i mål. Det vil altid kræve ressourcer. Derfor er det vigtigt, at ledelsen ser det som en vigtig investering.

5. Involvér medarbejdere

Involver hver enkelt medarbejder i virksomhedens miljøpolitik og -ambitioner. Hver enkelt medarbejders indsats er vigtig, og alle har som oftest et medansvar for, at virksomheden når i mål. Jo flere, der tager ejerskab på projektet, jo bedre bliver resultaterne.

Hvordan kan et ledelsessystem være et stærkt redskab til at arbejde seriøst med miljøledelse som en del af en virksomheds kerneforretning?

Peter: ”Når man arbejder efter et ledelsessystem, får man en ramme forærende, som på bedste vis tvinger en til at gøre sig nogle vigtige overvejelser og beskæftige sig med en række emner omkring, i dette tilfælde, miljø. Ved at arbejde efter et ledelsessystem, får man nogle redskaber til at tage stilling til nogle problematikker, som man højest sandsynligt ikke selv ville komme frem til af egen drift.”

Generelt, når man er certificeret, har man sat sig nogle mål indenfor kvalitet, miljø, informationssikkerhed, eller hvad man nu er certificeret efter. Man skal sætte sig nogle mål, uanset hvilken certificering man arbejder med. I forhold til ISO 14001 får man nogle konkrete redskaber til systematisk at tænke sin miljøpåvirkning igennem og derigennem sætte nogle mål for, hvordan man vil nedbringe sin miljøpåvirkning i virksomheden.”

Hvad enten man er certificeret i ISO 14001 eller ej, er et ledelsessystem en effektiv ramme til at arbejde målrettet og struktureret med at nå sine miljømål. Systemet hjælper med at skabe overblik og dokumentere virksomhedens tiltag.”

Hvordan kan et ledelsessystem konkret være med at reducere en virksomheds miljøpåvirkning?

Peter: ”Man kan starte med at generere en liste over en række områder, hvor den pågældende virksomhed potentielt kan belaste det eksterne miljø. Denne liste kan hurtigt blive meget lang, og man vil med sikkerhed kunne strege en del emner ud, da de ikke er relevante for virksomhedens specifikke forhold. Derefter kan man kigge nærmere på alle de relevante punkter og begynde at undersøge, hvilke mål det giver mening at stræbe efter.

Hvis man fx er en transportvirksomhed, som kører meget i bil, så kan man tage stilling til, hvordan man kan optimere sin daglige miljøbelastning. Man kan fx udarbejde en handlingsplan for, hvordan virksomheden overgår til elbiler, og man kan stille kritiske spørgsmål til, hvordan de nuværende køretøjer kan betjenes mere miljøvenligt. På den måde kan man arbejde sig igennem en række miljøpåvirkningsemner på systematisk vis. Man arbejder sig gradvist ned gennem listen, og bliver derved mere og mere konkret med nogle håndfaste handlingsplaner for, hvordan man kommer i mål med at reducere sin miljøbelastning.

Er der noget, man skal være særligt opmærksom på, hvis man ønsker at blive certificeret efter ISO 14001?

Peter: ”Ja, for det første er man nødt til at have et ledelsessystem, der lever op til kravene for netop ISO 14001. Det er vigtigt, at man sørger for at have redskaberne klar til at kunne udarbejde den krævede dokumentation, der er beskrevet i standarden.

For det andet er det vigtigt, at ledelsessystemet er fuldt ud implementeret i virksomheden. Det vil sige, at hvis man beslutter sig for, at man én gang om året skal udarbejde et grønt regnskab – fx i forhold til el- og vandforbrug – forpligter det, at regnskabet ligger dokumenteret år for år. Ledelsessystemet skal derved benyttes som en dokumentationsramme for, at man overholder de spilleregler, som man har beskrevet i sine procedurer.”

Har du nogle gode råd til, hvordan man bedst kommer i mål med en ISO 14001-certificering?

Peter: ”Ja, få involveret ledelsen og sørg for, at de prioriterer at komme i mål med certificeringen. Det er væsentligt, at de forstår og anerkender vigtigheden i, at miljøledelse også er et konkurrenceparameter, som bliver gradvist mere relevant for alle virksomheder at beskæftige sig med.

Det er essentielt, at ledelsen prioriterer, at der arbejdes seriøst med miljø, så man ikke ender ud i at blive beskyldt for at udtrykke en masse, uden at der er handling bag. Som oftest vil sådant arbejde kræve ressourcer, og bl.a. også derfor er det nødvendigt at have ledelsen med, fordi det er vigtigt, at man kan investere i arbejdet for at nå i mål. Det er derfor helt centralt, at ledelsen tilkendegiver og understøtter de nødvendige ressourcer.

Derudover kræver det også en stor intern kommunikationsindsats, som mange virksomheder desværre undervurderer. Udover, at det er vigtigt, at ledelsen vil i mål, så er det også essentielt at give de enkelte medarbejdere indtryk af, og forståelse for, hvorfor hver enkelt medarbejders indsats også er vigtig. De skal forstå, at de også har et medansvar og en betydning for, at virksomheden når i mål. Jo flere der tager ejerskab på opgaven, jo bedre bliver resultaterne.”

 

Med et ledelsessystem som fx D4InfoNet kan man kontinuerligt arbejde med at beskrive sine miljømål og opsamle data fra relevante procedurer, der understøtter de beskrevne mål. Ledelsessystemet er et konkret redskab, der giver det nødvendige overblik, så man hele tiden har konkrete resultater at navigere og optimere sine handlingsplaner efter.

I ledelsessystemet vil man som oftest starte med at beskrive virksomhedens miljømål, og derefter formulere en række nødvendige procedurer for, hvordan man agter at komme i mål med at reducere sin miljøbelastning.

Den store forskel ved at arbejde frem mod at optimere sin miljøledelse i D4InfoNet er, at man får struktur på, hvordan man når sine mål.

Få en gennemgang af D4InfoNet

Book en tid med en af vores konsulenter.
Udfyld navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Få en gennemgang af D4InfoNet

Book en tid med en af vores konsulenter. Udfyld navn og telefonnummer, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Søg på D4InfoNet.dk

Tilmeld dig til et af vores kurser

Udfyld felterne, så kontakter vi dig.

Tilmeld dig til et af vores kurser

Udfyld felterne, så kontakter vi dig.