PERSONDATAPOLITIK​

Information om behandling af personoplysninger​

Hos D4 passer vi rigtig godt på dine persondata, og vi tager sikkerheden meget alvorligt. Derfor oplyser vi dig her om, hvordan vi gør.

Denne Information om behandling af personoplysninger er opdelt i to hoveddele:

En generel del, der gælder for al behandling af personoplysninger.

En specifik del, hvor alle behandlingsaktiviteter, der er relevante for dig, er opført enkeltvist. I denne del beskrives eventuelle afvigelser fra den generelle del.

Generel del

Ansvar
Dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
D4 Enterprise Solutions ApS
Høgevej 10
3400 Hillerød
Danmark
Telefon: + 45 45 90 31 50
E-Mail: gdpr@d4.dk
Kontaktperson: Martin S. Larsen

Dine rettigheder
Du har ret til at få den dataansvarliges (D4’s) bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig behandles.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vedrørende dig, som vi opbevarer.

Du har ret til at få berigtiget eller slettet personoplysninger vedrørende dig, som vi opbevarer, eller til at begrænse behandlingen af disse.

Du har ret til indsigelse og ret til dataportabilitet, dvs. du har ret til at modtage personoplysninger vedrørende dig fra os i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger foretages på grundlag af dit samtykke (i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) eller artikel 9, stk. 2, litra a), i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), har du ret til, til enhver tid, at trække dit samtykke tilbage. Det kan du eksempelvis gøre ved at henvende dig til den ovenfor anførte dataansvarlige for D4.

Du har ret til at indgive klage til den kompetente tilsynsmyndighed, Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, Denmark tlf.: +45 33 19 32 00.

Opbevaringsperiode for personoplysninger
Dine personoplysninger gennemgås løbende i henhold til vores interne retningslinjer og slettes efter behov. Det betyder som udgangspunkt, at personoplysningerne slettes, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de er blevet behandlet. Hvis der i henhold til lovgivningen gælder længere opbevaringsfrister, eller hvis personoplysningerne er nødvendige i igangværende retssager eller til forsvar mod erstatningskrav, opbevares de pågældende personoplysninger tilsvarende længere.

Forpligtelse til at afgive personoplysninger
Din afgivelse af personoplysninger er valgfri medmindre der foreligger et lovpligtigt krav eller, er nødvendige for at indgå en juridisk bindende aftale med D4.

Specifik del

IP-adresser
IP-adresser anses for at være personoplysninger. IP-adresser er som hovedregel nødvendige for at udveksle data mellem forskellige enheder. I nogle tilfælde videregives din IP-adresse i forbindelse med brugen af denne hjemmeside til eksterne serviceudbydere eller databehandlere; dette er næsten altid nødvendigt af hensyn til hjemmesidens korrekte funktion. Som udgangspunkt opbevares den fulde IP-adresse på besøgende på hjemmesiden.

Cookies
Cookies er filer, der via vores hjemmeside gemmer individualiserede informationer på slutenhedens browser. De har hovedsageligt til formål at gøre det nemmere at anvende hjemmesiden. Det er også muligt at bruge vores hjemmeside, uden at der gemmes cookies. Du kan fravælge cookies eller indstille din browser til at give dig besked, så snart der sendes cookies. Bemærk dog, at det kan gå ud over hjemmesidens brugervenlighed, hvis cookies fravælges. Yderligere information fremgår af vores Cookie Policy.

Webserverens logning
Generelle informationer
Når du besøger vores hjemmeside, registrerer webserveren din computers aktuelle IP-adresse, dato, tidspunkt, computerens browsertype og operativsystem, de sider, du har besøgt, samt serverens statuskode.

Formål
Vi benytter logfilerne til at sikre opretholdelse af normal drift og for at kunne opdage og imødegå angreb på vores webserver.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores interesse er, at webserveren fungerer problemfrit.

Modtagere og kategorier af modtagere af personoplysningerne
Personoplysningerne videregives ikke.

Overførsel til et tredjeland og garantier for et passende databeskyttelsesniveau
Personoplysninger overføres ikke til tredjelande.

Opbevaringsperiode for personoplysningerne
Logfilerne opbevares i en periode på 12 måneder.

Trafikanalyse
Som led i trafikanalysen indsamles og analyseres data om besøgendes adfærd. Behandlingen af disse data har til formål at forebygge angreb, identificere sikkerhedshuller og optimere denne hjemmeside. Nedenfor beskrives de anvendte værktøjers specifikke informationer om databeskyttelse.

Du kan gøre indsigelse mod den registrering, de anvendte trafikanalyseværktøjer foretager på denne hjemmeside. I givet fald skal du aktivere indstillingen ”Do Not Track” i din browser.

Google Analytics

Generelle informationer
Google Analytics er et webværktøj , der bruges til statistisk analyse af brugeradfærd. Google Analytics benytter cookies, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af vores hjemmeside. Du kan fravælge cookies ved at ændre indstillingen i din browser.

Formål
Vi benytter Google Analytics til at analysere brugernes adfærd og løbende forbedre hjemmesiden på grundlag af denne viden.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores interesse er, at hjemmesiden fungerer problemfrit og løbende optimeres. Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger ved at sætte en opt-out-cookie. Den forhindrer også fremtidig indsamling af personoplysninger. Alternativt kan du gøre indsigelse mod Google Analytics’ indsamling af personoplysninger ved at installere en browser-add-on, som du kan downloade under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browser-add-on meddeler Google Analytics, at der ikke må sendes data og informationer vedrørende besøgene på denne hjemmeside.

Modtagere og kategorier af modtagere af personoplysningerne
Personoplysningerne videregives ikke.

Overførsel til et tredjeland og garantier for et passende databeskyttelsesniveau
De behandlede informationer om brug af denne hjemmeside overføres normalt til en server tilhørende Google Inc. i USA og opbevares der. USA er i henhold til GDPR et usikkert tredjeland. Google Inc. har forpligtet sig til at overholde såkaldte ”Privacy Shield”-principper og dermed overholde GDPR.

Opbevaringsperiode for personoplysningerne
Analysedataene opbevares i en periode på 26 måneder.

Supplerende informationer
Yderligere information om Google Analytics og Google Analytics’ gældende regler om beskyttelse af personoplysninger kan findes på hjemmesiden https://www.google.com/analytics/terms/.

Integration af eksternt indhold
Vi integrerer eksternt indhold i vores hjemmeside, og i den forbindelse videregives din IP-adresse til en ekstern serviceudbyder. Formålet er, at vores hjemmeside fungerer korrekt. Retsgrundlaget for behandlingen mht. integration af eksternt indhold er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores interesse er, at vores hjemmeside fungerer på den måde, vi ønsker det.

YouTube

Generelle informationer
YouTube er en videoportal, der tilbyder hosting af videoklip og gør det muligt for brugere af portalen at se disse videoklip.
Hvis du bruger vores hjemmeside og samtidig er logget ind på YouTube, kan YouTube, når du besøger en underside, der indeholder en YouTube-video, se, hvilken underside du har besøgt. Hvis du ikke ønsker, at sådanne informationer overføres til YouTube, kan du forhindre overførslen ved at logge ud af din YouTube-konto, inden du besøger vores hjemmeside.

Formål
Integration af videoer på denne hjemmeside.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandlingen mht. integration af YouTube-videoer er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores interesse er, at vores hjemmeside fungerer på den måde, vi ønsker det.

Modtagere og kategorier af modtagere af personoplysningerne
Personoplysningerne videregives ikke.

Overførsel til et tredjeland og garantier for et passende databeskyttelsesniveau
Videoklippene sendes normalt fra en YouTube-server i USA, hvor IP-adresserne opbevares. USA er i henhold til GDPR et usikkert tredjeland. Google Inc. har forpligtet sig til at overholde såkaldte ”Privacy Shield”-principper og dermed GDPR.

Supplerende informationer
Udbyderen er YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, repræsenteret ved Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Yderligere information om YouTube og YouTubes gældende regler om beskyttelse af personoplysninger kan findes på hjemmesiden https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=de.

reCaptcha, Google Fonts

Generelle informationer
På denne webside anvendes der bl.a. eksterne scripts fra Google Inc. reCaptcha er et scriptbibliotek, som kan skelne mellem, om oplysninger i en formular indtastes af et menneske, eller om der står en automatiseret maskinel proces bag, og der dermed er tale om misbrug. Google Fonts gør det muligt at vise denne webside med forskellige skrifttyper.

Kategorier af personoplysninger
IP-adresser fra besøgende på websiden.

Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger
Personoplysningerne videregives ikke.

Overførsel til et tredjeland og garantier for et passende databeskyttelsesniveau
De pågældende scripts sendes normalt fra en Google Inc.-server i USA, hvor IP-adresserne opbevares. USA er i henhold til GDPR et usikkert tredjeland. Google Inc. har forpligtet sig til at overholde de såkaldte “Privacy Shield”-principper og dermed også EU’s GDPR.

Supplerende informationer
Yderligere information om de indlejrede scripts fra Google Inc. og Google Inc.’s gældende regler om beskyttelse af personoplysninger kan findes på websiden https://www.google.com/analytics/terms/.

Hjemmesidens funktioner

Generelle informationer
Kontaktformular/henvendelser
På vores hjemmeside finder du en kontaktformular. Vi behandler de personoplysninger, du indtaster i formularen (navn, kontaktoplysninger). Hvis du indtaster personoplysninger i kontaktformularen, vil de blive behandlet på følgende måde.

Formål
Formålet med behandlingen er håndtering af forespørgslen på en serviceydelse eller fremsendelsen af en besked til os.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

Modtagere og kategorier af modtagere af personoplysningerne
Personoplysningerne videregives ikke.

Opbevaringsperiode for personoplysningerne
Oplysningerne bruges kun til at optage kontakt til dig, og håndtere din henvendelse derefter.

Hvis du er kunde i D4 i forvejen vil henvendelsen blive gemt på dine kundeoplysninger, under den virksomhed som du repræsenterer i vores interne CRM-system, for at kunne sikre den bedst mulige service til dig.
Alle oplysninger vil blive slettet 5 år efter, at kundeforholdet er bragt til ophør.

Hvis du ikke er kunde i D4 i forvejen vil henvendelsen blive gemt på dine kundeoplysninger i vores interne CRM-system under den virksomhed som du repræsenterer, for at kunne sikre den bedst mulige service til dig.

Hvis virksomheden opsiger sit samarbejde med D4, vil alle oplysninger blive slettet 5 år efter, at sidste aktivitet har været foretaget på den registrerede virksomhed.

Kundehvervning

Generelle informationer
Vi kontakter dig, da vi formoder, at vores softwareløsning D4InfoNet kan understøtte dig i dit daglige arbejde.

Formål
Optagelse af kontakt til potentielle nye kunder.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Vores interesse er at optage kontakt til potentielle nye kunder. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Kategorier af personoplysninger
Kontaktoplysninger på potentielle kunder

Modtagere og kategorier af modtagere af personoplysningerne
Personoplysningerne videregives ikke.

Opbevaringsperiode for personoplysningerne
Oplysningerne bruges kun til at optage kontakt, og vil blive registreret i vores interne CRM-system. Alle oplysninger vil blive slettet 5 år efter, at sidste aktivitet har været foretaget på den registrerede virksomhed.

Hvis der i forbindelse med optagelsen af kontakt sælges en serviceydelse og hvis virksomheden efterfølgende opsiger sit samarbejde med D4, vil alle oplysninger blive slettet 5 år efter, at sidste aktivitet har været foretaget på den registrerede virksomhed.

Supplerende informationer
Dine personoplysninger stammer fra offentligt tilgængelige kilder (oplysninger på din hjemmeside, oplysninger fra teleselskaber eller andre offentligt tilgængelige kilder), eller som vi købt fra udbydere af sådanne oplysninger.

Løbende dialog med kunder

Generelle informationer
Virksomheder som er kunder, og de personer vi har dialog og kontakt med i virksomheden registreres i vores interne CRM-system. Vi gemmer løbende korrespondance og aktiviteter på vores kunder, der kan henføres til registrerede kontaktpersoner i virksomheden.

Formål
Formålet er, at kunne levere de ønskede ydelser indenfor det aftalegrundlag, der er indgået med vores kunder

Retsgrundlag
Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra b eller c), i GDPR.

Modtagere og kategorier af modtagere af personoplysningerne
Personoplysningerne videregives ikke.

Opbevaringsperiode for personoplysningerne
Som kunde i D4 vil korrespondancen/henvendelsen blive gemt på dine kundeoplysninger, under den virksomhed, som du repræsenterer i vores interne CRM-system, for at kunne sikre den bedst mulige service til dig.
Alle oplysninger vil blive slettet 5 år efter, at kundeforholdet er bragt til ophør.

Ansøgninger

Hvis du fremsender uopfordrede ansøgninger til D4, eller fremsender ansøgning som respons på et stillingsopslag, og der ikke sker en ansættelse, vil din ansøgning blive slettet senest 6 måneder efter endt behandling.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra b eller c), i GDPR.

Modtagere og kategorier af modtagere af personoplysningerne
Personoplysningerne videregives ikke.

Act-On

Generel information
Act-On, som leverer løsninger til automatisering af markedsføring og er vores analytics-leverandør, anvender teknologier som cookies, beacons, tags og scripts. Brugere kan kontrollere brugen af cookies på deres egen browser. Hvis du fravælger cookies, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men din mulighed for at bruge visse funktioner og områder på vores hjemmeside kan være begrænset.

Formål
Vi anvender Act-On til at analysere tendenser, administrere hjemmesiden, spore brugeres bevægelser på hjemmesiden og indsamle demografiske oplysninger om vores brugerbase som helhed.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for behandling er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Vores interesse er problemfri drift af hjemmesiden og optimering heraf. Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger ved at sætte en opt-out cookie. Denne cookie forhindrer også fremtidig indsamling af personoplysninger.

Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne
Personoplysningerne vil ikke blive videregivet.

Transmission til et tredjeland og garantier for et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau
De oplysninger om brugen af denne hjemmeside, der behandles, overføres normalt til en Act-On-server i USA og Europa (Frankfurt og Dublin), og opbevares der. Ifølge GDPR betragtes USA som et tredjeland med et lavt niveau for beskyttelse af personoplysninger. Act-On har tilsluttet sig den såkaldte Privacy Shield-ordning og dermed forpligtet sig til at overholde EU’s regler om beskyttelse af personoplysninger.

Varighed af opbevaring af personoplysninger
Analysedataene gemmes i en periode på 26 måneder.

Vi tillader os at fjerne og slette private e-mailadresser, der kan henføres til fysiske personer, i vores database.

Yderligere oplysninger
Læs mere om Act-Ons persondatapolitik på deres hjemmeside
https://www.act-on.com/privacy-policy/
Hvis du har spørgsmål til persondatapolitikken, kan du kontakte os pr. e-mail:
privacy@act-on.com
…eller skrive til:
Act-On Software, Inc.,
121 SW Morrison St.
Suite 1600
Portland, OR 97204

Få tilsendt en tjekliste

Hent en tjekliste, som sætter fokus på hvad I bør overveje, før I investerer i et nyt ledelsessystem. Udfyld felterne, så fremsender vi tjeklisten hurtigst muligt.