D4GENERICFORMS

Sæt strøm til jeres papirblanketter

D4GenericForms er en webapplikation, der gør det muligt at konvertere de gammeldags papirblanketter til digitale formularer. Det gør ikke alene arbejdet lettere og mere effektivt. Det giver jer også et fantastisk overblik og en suveræn kontrol til at hjælpe med alt fra fx produktionsoptimering, risikovurdering, audit, afvigelser. D4GenericForms er dermed oplagt til organisationer og virksomheder, der ønsker at have fuldstændigt styr på processerne.

Få overblik og kontrol

For mange virksomheder kan det være en stor udfordring at sikre kvaliteten og effektiviteten i de mange processer. Det kræver udpræget overblik og kontrol. Med D4GenericForms tilbyder vi en verden af formularer, der kan opsamle, lagre og systematisere data ned i mindste detalje. Det betyder, at I kan følge og dokumentere alle trin i en arbejdsproces og samtidig automatisere udsendelse af adviseringer, så alle får de rette påmindelser. Den store gennemsigtighed minimerer risikoen for fejl og giver maksimal udnyttelse af ressourcerne.

Tilfører i D4KeyFigures til pakken, har I blandt andet mulighed for at opstille KPI’er på formularerne. Det er smart, hvis I vil have nem adgang til nøgletal, så I fx hurtigt kan få overblik over, hvor mange registreringer, der ligger til behandling. Eller hvor mange registreringer der er evalueret, godkendt eller afsluttet.

Gode grunde til at vælge D4GenericForms

D4GenericForms er ideelt til virksomheder og organisationer, hvor det er vigtigt at have overblik over og dokumentation på en lang række processer. I får bl.a.:

  • Adgangs- og ansvarsstyring på formularens indhold og funktioner
  • Mulighed for at tildele opgaver og rettigheder på hvert enkelt formulartrin
  • Adviseringsfunktion, som kan integreres med jeres mailsystem
  • Statistik på formularens indsamlede data
  • Datavalidering
  • Fuld sporbarhed og historik på alle formularaktiviteter
  • Mulighed for dataudveksling og interaktion med f.eks. økonomisystemer, produktionssystemer og kundedatabaser

Standard formularer

For at hjælpe jer godt i gang, har vi udviklet en række standardformularer. Formularerne kan benyttes som de er, eller I kan vælge at tilpasse dem specifikt til jeres behov.

Med Registrering af afvigelser kan I opnå elektronisk styring undervejs i processen. Både hvad angår utilsigtede hændelser, afvigelsesrapportering, korrigerende handlinger, reklamationer, opsamling af forbedringstiltag og forslag mv.

Med Risikoanalyse kan I opnå elektronisk styring af risikoanalyser med tilhørende risikofaktorer og mulighed for at udarbejde handleplaner for disse. Det betyder, at I altid kan træffe beslutninger på baggrund af valide data og dokumentere, at I har behandlet de enkelte risici.

Med Service & Udstyr kan I opnå elektronisk styring af alt, hvad der har med jeres udstyr at gøre. I kan blandt andet styre serviceintervaller og få påmindelser herom. I kan vedhæfte brugervejledning, garantibeviser, servicerapporter og andet til hvert enkelt udstyr, så I har alt samlet ét sted.

Med Projektstyring kan I opnå elektronisk styring af projekter. Det giver overblik for alle involverede og gør det nemt at styre projekter sikkert igennem fra start til slut. I kan blandt andet registrere aktiviteter, fordele opgaver, tidsafgrænse, følge op, styre delprojekter og ikke mindst dokumentere processen.

Med Audit kan I opnå elektronisk styring af kontrolarbejdet af arbejdsgange. I får alle de værktøjer, der skal til for at facilitere en audit-plan. Fra audit-indkaldelser til opgavefordeling, håndtering af observationer, fejlsporing og dokumentation. Det sikrer en effektiv, sikker og veldokumenteret kontrolproces.

Med Årsoversigt kan I opnå elektronisk styring af alle årets aktiviteter. Årsoversigt håndterer alt omkring aktiviteterne. Fra oprettelse og løbende justeringer til udsendelse af indkaldelser, automatisk påmindelse og endelig evaluering af aktiviteten. Det giver fuld gennemskuelighed for alle.

Alle de formularer, I har brug for

D4GenericForms er fleksibelt opbygget. I kan skabe alle de formularer, en virksomhed har behov for. Og vi mener virkelig alle! Fra tjeklister og afvigelsesregistreringer til styring af interne godkendelsesprocedurer eller service og kalibreringer af virksomhedens udstyr. Det er nemt at bygge nye formularer op i takt med at behovene opstår. Og vi klæder jer naturligvis på til selv at kunne bygge jeres ønskede formularer.

Offline intranet

Offline version

D4GenericForms er som udgangspunkt et online produkt, men det er muligt at opgradere, så den kan tilgås via en app og kan bruges offline. Ønsker du at høre mere om denne mulighed, så kontakt os på tlf. 4590 3150 eller benyt kontaktformularen nedenfor.

Det siger kunderne om D4GenericForms

Få mere ud af D4GenericForms

Med en Propakke får I adgang til en række applikationer, der giver ekstra fordele i hverdagen. Skriv til os og hør mere om mulighederne.

Få tilsendt en tjekliste

Hent en tjekliste, som sætter fokus på hvad I bør overveje, før I investerer i et nyt ledelsessystem. Udfyld felterne, så fremsender vi tjeklisten hurtigst muligt.