D4NEWS

Nyheder og vidensdeling på den nemme måde

Er jeres interne kommunikation spredt på flere forskellige kanaler? Bliver jeres indbakke hurtig fyldt op med intern vidensdeling? Med D4News har I en platform, hvor I kan samle al intern information og gøre den let tilgængelig.

Optimer jeres interne kommunikation

Intern kommunikation er en daglig nødvendighed i virksomheder – både medarbejdere imellem, men også når ledelsen skal informere om vigtige beslutninger eller publicere nyheder af forskellig art. D4News understøtter og optimerer den interne kommunikation. Webapplikationen er ideel som platform for interaktion mellem medarbejdere og alle typer emner kan bringes i spil.

Gode grunde til at vælge D4News

  • Der skabes aktiv dialog via kommentarfunktionen
  • Statistik på indlæg
  • Indlæg kan tidsbegrænses
  • Indlæg kan brugersegmenteres
  • Oprettelser af interne og eksterne links

Altid målrettet, dialogpræget og dynamisk

Med D4News er I sikret en platform, som indbyder til aktiv dialog. Det er nemt at etablere separate kommunikationsfora, som kun skal være tilgængelig for visse målgrupper. I kan sætte datoudløb på oplæg, så I kan kontrollere, hvor længe et oplæg skal være synligt på de ansattes brugerflade. Det er også muligt at oprette links til interne og eksterne sider. Sidst, så giver D4News jer muligheden for at få et statistisk overblik over antallet af visninger på både nye og gamle oplæg.

Skal vi hjælpe dig?

Få tilsendt en tjekliste

Hent en tjekliste, som sætter fokus på hvad I bør overveje, før I investerer i et nyt ledelsessystem. Udfyld felterne, så fremsender vi tjeklisten hurtigst muligt.